Coraz więcej nauki zdalnej w szczecińskich szkołach

Coraz więcej nauki zdalnej w szczecińskich szkołach

Z powodu szerzącej się pandemii i szybko rosnącej liczby zakażeń szczecińskie placówki edukacyjne postanowiły zwiększyć częstotliwość nauki zdalnej. W zależności od uczelni część z nich wprowadziła zajęcia na odległość dla wszystkich wydziałów, a część tylko dla niektórych. Niemniej nauczanie zdalne pojawiło się zarówno w szkołach podstawowych, jak i uczelniach wyższych.

Placówki szkolne w Szczecinie obowiązkowo przeszły na naukę zdalną 27 stycznia, wprowadzając nauczanie na odległość w szkołach podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych. Nieco inaczej ma się sprawa w przypadku uczelni wyższych, które mogą same decydować o wprowadzaniu nauki zdalnej.

Nauka zdalna w szczecińskich uczelniach wyższych

Jedną z uczelni, która postanowiła wprowadzić zajęcia na odległość, jest Uniwersytet Szczeciński. Tutaj zajęcia zdalne odbywać się będą w okresie od 24 stycznia do 3 lutego 2022 roku. Podobnie ma się rzecz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, gdzie w trybie zdalnym przebiegać będzie nawet rozpoczynająca się 5 lutego, zimowa sesja egzaminów.

Z nauki zdalnej skorzystała również Akademia Morska, gdzie wszystkie zajęcia realizowane będą na odległość. Taki stan rzeczy będzie utrzymywać się od 31 stycznia do 13 lutego 2022 roku. Z kolei 26 stycznia zajęcia na odległość rozpoczną studenci na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz Wydziale Mechatroniki i Elektroniki.