Pozew na 111 mln zł!

Pozew na 111 mln zł!

Szczecin chce otrzymać zwrot ponad 100 milionów złotych od państwa.

Stolica Pomorza Zachodniego chce otrzymać zwrot ponad 100 milionów złotych od państwa. W tej sprawie został już przygotowany pozew, który trafił do sądu. Miasto przygotowywało się do tej sprawy ponad dwa lata. Włodarze miasta mają zamiar odzyskać od Skarbu Państwa pokrycia różnicy pomiędzy pozyskaną subwencją oświatową, a faktycznymi wydatkami w tym obszarze.

Miejscy urzędnicy zaznaczają, że środki finansowe przekazywane od państwa nie starczają nawet na pokrycie pensji nauczycielskiej. Sytuacja ta ma się utrzymywać od 2018 roku. Sytuacja powstała przez między innymi wprowadzone podwyżki dla nauczycieli. Rząd akceptował podwyżki, jednakże do miejskiej kasy nie wpływało więcej środków finansowych.

Ponadto Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek zamierza również domagać się kolejnych pieniędzy od państwa. Chodzi o pieniądze w wysokości 32 milionów złotych związanych z rekompensatą za prowadzenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.