Zgłoś kandydata do tytułu „Ambasador Szczecina”

Zgłoś kandydata do tytułu „Ambasador Szczecina”

Kolejny raz ogłoszono możliwość zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”. Żeby uzyskać wskazany tytuł należy przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta w kraju lub za granicą. Do tytułu można zgłaszać osoby, grupy osób, a także instytucje lub nawet obiekty ruchome tj. statki, żaglowce, pojazdy itp.

Samego zgłoszenia mogą dokonać osoby fizyczne, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Wyłączeni są oczywiście m.in. członkowie Kapituły, osoby prawne. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca maja 2023 roku. Zgłoszenia muszą być dokonane na wniosku, którego wzór jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Szczecin.

Poprawnie wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można również przekazać poprzez przesyłkę pocztową wysyłając dokumenty pod adres Urząd Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie. Można również przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres : [email protected].