Bezpieczeństwo na drogach – edukacja z udziałem szczecińskich stróżów prawa

Bezpieczeństwo na drogach – edukacja z udziałem szczecińskich stróżów prawa

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili szereg lekcji poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Głównym celem było podkreślenie ważności odpowiedzialnego zachowania się na drodze, zwłaszcza przez pieszych, którzy są często uczestnikami wypadków drogowych.

Policjanci szczegółowo omówili temat prawidłowego przejścia przez przeznaczone dla pieszych miejsca, które nie są oznakowane sygnalizacją świetlną. Przyłożyli dużo uwagi do rozmowy na temat przyczyn wypadków z udziałem pieszych, omawiając różne sytuacje drogowe i wskazując, na co powinno się zwracać szczególną uwagę podczas poruszania się po jezdni.

Podczas spotkania ze szkolną młodzieżą, stróże prawa wprowadzili również temat właściwego korzystania z numeru alarmowego 112 oraz bezpiecznych kontaktów z obcymi. Zachęcali dzieci do ostrożności i unikania rozmów, nawiązywania kontaktów czy przyjmowania jedzenia od nieznajomych osób. Aktywna postawa uczniów, chętnie udzielających się podczas ćwiczeń i odpowiadających na pytania, pokazała, że tematyka spotkania była dla nich interesująca i ważna.