Komenda Miejska Policji w Szczecinie powiększona o 13 nowych funkcjonariuszy

Komenda Miejska Policji w Szczecinie powiększona o 13 nowych funkcjonariuszy

Dziewiętnastego dnia miesiąca, Komenda Miejska Policji w Szczecinie zyskała nowych członków. Trzynastu świeżo upieczonych policjantów dołączyło do grona funkcjonariuszy, składając oficjalne ślubowanie, które jest symbolicznym rytuałem wstępowania w szeregi policji. Gratulacje i słowa wsparcia na drodze zawodowej przekazali im mł. insp. Andrzej Biernat oraz podinsp. Arkadiusz Marszałek, zajmujący stanowiska zastępców komendanta szczecińskiej Policji.

Ślubowanie rozpoczyna się od słów „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia …”. Każdy kandydat na policjanta musi je wypowiedzieć podczas uroczystości ślubowania. Ten dzień ma niezwykłe znaczenie dla każdego, kto decyduje się na służbę w policji.

Na powitanie nowych członków korpusu policyjnego, mł. insp. Andrzej Biernat i podinsp. Arkadiusz Marszałek skierowali do nich słowa uznania za wybór tej niełatwej, ale szlachetnej drogi życiowej. Podkreślili, że od tego momentu ich obowiązkiem jest ochrona bezpieczeństwa społeczeństwa i służba obywatelom. Przypomnieli także, że powinni wykonywać swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i godnością.

Komendanci zwrócili uwagę, że podstawą dobrej służby w policji jest wiedza, którą nowo przyjęci funkcjonariusze zdobędą podczas kilkumiesięcznego kursu w szkołach policyjnych. Po jego ukończeniu, będą mieli niezbędne umiejętności praktyczne do pełnienia służby.

Mł. insp. Andrzej Biernat oraz podinsp. Arkadiusz Marszałek skierowali do nowych policjantów życzenia „policyjnego szczęścia”, sukcesów w realizacji powierzonych zadań oraz satysfakcji z pełnionej służby. Również życzyli im, aby zawsze bezpiecznie wracali do domu po wykonanej służbie.

Policja to zawód dla niezwykłych ludzi, którzy na co dzień przestrzegają zasad moralnych. Służba w policji jest wymagająca, ale daje wiele satysfakcji i możliwości niesienia pomocy innym. Jeśli myślisz o swojej przyszłej ścieżce zawodowej, rozważ wstąpienie do naszej formacji liczącej ponad 100 tysięcy członków. Oferujemy różne rodzaje służby – kryminalną i śledczą, prewencyjną oraz służbę wspomagającą. To praca, która pozwoli Ci połączyć obowiązki służbowe z realizacją Twoich pasji i zainteresowań.