Spotkanie dla mieszkańców Szczecina: Działaj lokalnie, myśl globalnie

Spotkanie dla mieszkańców Szczecina: Działaj lokalnie, myśl globalnie

Centrum Miejskiej Interakcji Śródek w Szczecinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone programowi Inicjatywa Lokalna. Wydarzenie odbędzie się w środę, 7 lutego o godzinie 18:00. Program ma na celu wspieranie inicjatyw mieszkańców poprzez finansowanie ich pomysłów na rozwój lokalnej społeczności.

Biorące udział w spotkaniu osoby będą miały okazję dowiedzieć się więcej o samym programie dzięki wystąpieniom Doroty Pundyk, która jest odpowiedzialna za realizację działań w ramach Inicjatywy Lokalnej, oraz Wiktorii Zacha z Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.

Inicjatywa Lokalna umożliwia uzyskanie środków na różnorodne działania, nie tylko te związane z małą infrastrukturą. Możliwe jest również sfinansowanie spotkań o różnym charakterze, od formalnych narad, po mniej formalne sąsiedzkie zawody czy też niekonwencjonalne zwiedzanie osiedla prowadzone przez znawców szczecińskich zakamarków i zakątków podwórek.

Zdaniem organizatorów spotkania, gmina zapewnia finansowanie materiałów, a realizacja inicjatywy spoczywa na barkach mieszkańców – samodzielnie lub przy wsparciu organizacji. Wkład mieszkańców może przyjąć formę wolontariatu, darowizny rzeczy lub środków finansowych. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie związane z praktycznym aspektem realizacji projektów, wymaganymi warunkami oraz ewentualnymi trudnościami.

Spotkanie odbędzie się w budynku ŚRODKU Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego mieszczącym się przy ulicy bł. Królowej Jadwigi 43/u1. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a zapisy na wydarzenie nie są wymagane.