Otwarcie systemu pomiaru prędkości na odcinku drogi za Barlinkiem

Otwarcie systemu pomiaru prędkości na odcinku drogi za Barlinkiem

Na trasie prowadzącej z Barlinka w stronę Gorzowa Wlkp. został niedawno zainstalowany nowoczesny system odcinkowego pomiaru prędkości. Dwa stanowiska pomiarowe, wyposażone w specjalistyczne urządzenia do rejestrowania prędkości, usytuowano w strategicznych punktach trasy – w pobliżu małej osady Brynka oraz w miejscowości Łubianka.

Zakres pomiarów obejmuje odcinek drogi o długości przybliżonej do 8 kilometrów. Pierwotnie zakładano, że system zacznie funkcjonować tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego w roku 2023. Jednakże, dzięki sprawnemu postępowi prac technicznych, udało się go uruchomić już w pierwszych dniach kwietnia bieżącego roku.

Należy podkreślić, iż przekroczenie dozwolonej prędkości na monitorowanym odcinku drogi wojewódzkiej będzie karane mandatem. Kara ta zostanie doręczona właścicielowi pojazdu, który naruszył przepisy ruchu drogowego.