Sejmik Zachodniopomorski popiera władze samorządu i przyznaje absolutorium za wykonanie budżetu 2023, pomimo sprzeciwu PiS

Sejmik Zachodniopomorski popiera władze samorządu i przyznaje absolutorium za wykonanie budżetu 2023, pomimo sprzeciwu PiS

Podczas ostatniej sesji sejmiku województwa zachodniopomorskiego radni wykazali swoje poparcie dla lokalnych władz samorządowych, udzielając im wotum zaufania. Później, podjęli decyzję o przyznaniu absolutorium dla zarządu województwa za realizację budżetu na rok 2023. Klub Prawa i Sprawiedliwości okazał swoje niezadowolenie, głosując przeciwko obu decyzjom.

Przed przystąpieniem do głosowania nad wotum zaufania, radni mieli możliwość zapoznania się z raportem dotyczącym stanu województwa. Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił wyjątkowość roku 2023, który był szczególnie istotny ze względu na konieczność wykorzystania unijnych funduszy z perspektywy finansowej 2014-2020. Dzięki elastycznemu podejściu udało się zminimalizować opóźnienia i skutki konfliktu na Ukrainie, co pozwoliło beneficjentom na dokończenie inwestycji i przedłużenie terminów.

Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS, wyraził swoje niezadowolenie z działań marszałka i zasugerował, że region mógłby się rozwijać nawet bez wsparcia unijnego. Klub PiS nie zgadzał się również z decyzją o przyznaniu absolutorium za realizację budżetu na rok 2023.

Podczas głosowania nad absolutorium, radny nie byli przekonani przez argumenty dotyczące wykonania budżetu. Marszałek prezentował dane, według których planowany dochód budżetowy na rok 2023 wynosił 1 545,9 mln zł, ale rzeczywisty wyniósł 1 577,8 mln zł. Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 1 582,7 mln zł ograniczono do 1 389,9 mln zł.

Z analizy wydatków wynika, że najwięcej środków przeznaczono na politykę transportową (46,8%), samorządową (16,5%) oraz kulturalną (14,9%). Budżet województwa zachodniopomorskiego na koniec roku 2023 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 187,9 mln zł.