Uzyskaj Stypendium Twórcze! Złóż dokumenty

Uzyskaj Stypendium Twórcze! Złóż dokumenty

Tylko do dzisiaj można złożyć wniosek o Stypendium Twórcze. Dzięki stypendium można pozyskać spore dofinansowanie na wymarzony projekt artystyczny.

 

Wnioski o Stypendium Twórcze można składać tylko do dziś! Zostało już tylko kilka godzin! Wsparcie finansowe można pozyskać na ciekawe projekty artystyczne z takich dziedzin, jak np. muzyka, literatura, taniec, film, teatr, sztuki wizualne, a także upowszechnianie kultury (np. edukacja kulturalna, animacja). Na projekt artystyczny można zdobyć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

O wsparcie finansowe mogą starać się osoby fizyczne, które zajmują się twórczością artystyczną, a także działaniami związanymi z promowaniem kultury (działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej). W dokumentacji należy przedstawić życiorys artystyczny oraz portfolio i dokumentację twórczości.

Wnioski z kompletem dokumentów należy składać do Urzędu Miasta w Szczecinie na adres mailowy: [email protected]. Ponadto dokumenty należy również dostarczyć w formie fizycznej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Szczecinie. Dokumenty trzeba dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie, czyli do 1 marca 2023. Decyduje data wpływu lub stempla pocztowego.