Początek Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Początek Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

26 sierpnia br. zaplanowany jest start Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które są częścią Europejskich Dni Dziedzictwa. W roku bieżącym, miastem, które przyjęło rolę gospodarza tych wydarzeń, jest Kołobrzeg. Ciekawostką jest to, że niektóre z wydarzeń towarzyszących już się odbywają. Należy podkreślić, że Polska uczestniczy w organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa od przeszło 30 lat.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa są organizowane w Kołobrzegu jako część Europejskich Dni Dziedzictwa. Rok bieżący jest szczególny ze względu na obchody jubileuszu dwudziestolecia od momentu, kiedy uchwalono konwencję UNESCO dotyczącą ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz dziesiątej rocznicy powstania polskiej listy tego dziedzictwa.

Najistotniejsze wydarzenia mają miejsce w Kołobrzeskim Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazła się prezentacja dziedzictwa kulturowego miasta Kołobrzeg oraz całego regionu zachodniopomorskiego. Zaplanowano również ceremonię wyróżnienia osób, które szczególnie zasłużyły się dla regionu.

W ramach towarzyszących imprez, już 12 sierpnia br. mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie mieli okazję uczestniczyć w „Żywym spotkaniu z historią”. Natomiast 25 sierpnia planowany jest start XVII Festynu Historycznego w Chwarszczanach. Ponadto, organizatorzy przygotowali wiele innych wydarzeń takich jak koncerty, pikniki czy wystawy poświęcone dziedzictwu kulturowemu.