Postępują inwestycje w infrastrukturę Szczecina – budowa drogi i zbiornika retencyjnego na Bukowie

Postępują inwestycje w infrastrukturę Szczecina – budowa drogi i zbiornika retencyjnego na Bukowie

Na szczecińskim Bukowie, w okolicy ulicy Ostoi-Zagórskiego, trwają prace budowlane niewidoczne dla przeciętnego obserwatora. Odkryci jednak zauważyli, że teren ten stał się miejscem budowy nowej drogi. Jest to element znacznie szerszego projektu infrastrukturalnego, który obejmuje również konstrukcję nowego zbiornika retencyjnego w Szczecinie. Oto jak prezentuje się obecny stan prac.

Prace nad nowym zbiornikiem retencyjnym w Szczecinie, który ma znaleźć swoje miejsce przy ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego, są już w pełnym toku. Jak wygląda stan realizacji tego ambitnego projektu infrastrukturalnego na terenie dzielnicy Bukowo?

Po demontażu starej nawierzchni drogowej, ustanowiono trasę przyszłej kanalizacji deszczowej. Obecnie na placu budowy montowane są betonowe rury i studnie. Firma wykonawcza nieustannie prowadzi też rozpoznanie saperskie – takie informacje przekazują Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Inwestycja obejmuje wiele różnorodnych elementów. Oprócz budowy nowego zbiornika retencyjnego typu otwartego z groblą ziemną, przewiduje ona także modelowanie koryta i umocnienie skarp i dna cieku „Struga Sienniczka”. Dodatkowo planuje się budowę niezbędnej infrastruktury, w tym dojazdu betonowymi płytami, oświetlenia oraz aranżację zieleni.

Zgodnie z danymi podawanymi przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie, koszt całości przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 15,7 mln zł brutto. Wykonawstwo powierzono konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek i Eljot Jacek Luterek Spółka komandytowa.

W opinii SIM, budowa nowego zbiornika retencyjnego ma związek z planowanym przez miasto III etapem Trasy Północnej i modernizacją układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie.