Przesyłka z Indonezji zawierała spodnie z pytona – odkrycie Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej

Przesyłka z Indonezji zawierała spodnie z pytona – odkrycie Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dokonała niecodziennego znaleziska podczas rutynowej kontroli przesyłki nadanej z Indonezji. Inspekcja miała miejsce w Oddziale Celnym w Szczecinie, gdzie funkcjonariusze KAS przeprowadzali kontrolę paczek przeznaczonych do dostarczenia szczecińskim adresatom.

Paczka wysyłana z Indonezji zaskoczyła inspektorów swoją zawartością. Choć nadawca zadeklarował w dokumentach, że przesyłka zawiera spodnie, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Oględziny zawartości przeprowadzone przez koordynatorkę ds. CITES (Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem) wykazały, że spodnie zostały wykonane ze skóry pytona – gatunku chronionego na mocy konwencji CITES.

W wyniku tej niecodziennej odkrycia, przesyłka została przeniesiona do Magazynu Depozytowego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS). Postępowanie w tej sprawie teraz trafi do komórki dochodzeniowo-śledczej ZUCS.

Warto przypomnieć, że przemyt przez granicę żywych lub martwych okazów gatunków zagrożonych wyginięciem, a także produktów z nich pochodzących bez odpowiednich pozwoleń, to poważne przestępstwo. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, surowa grzywna oraz konfiskata nielegalnych przedmiotów.

Konwencja CITES chroni dziesiątki tysięcy gatunków zwierząt i roślin, takich jak małpy, lwy, tygrysy, wilki, słonie czy nosorożce. Prawie wszystkie gatunki papug, węży i krokodyli są pod ochroną, a także wiele jaszczurek, pijawek, niektóre małże i ślimaki oraz prawie wszystkie koralowce.

Zgodnie z regulacjami konwencji, nie ma znaczenia, czy mówimy o żywych zwierzętach, martwych osobnikach, trofeach myśliwskich czy skórach i produktach skórzanych, żywności, medykamentach czy wyrobach z kości słoniowej lub rogu nosorożca. Od 1997 roku w Polsce obowiązują przepisy karne związane z tym zagadnieniem.