Funkcjonariusze KAS przejęli pięć przesyłek z nielegalnym tytoniem w Szczecinie

Funkcjonariusze KAS przejęli pięć przesyłek z nielegalnym tytoniem w Szczecinie

W Szczecinie, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dokonali konfiskaty pięciu paczek zawierających tytoń niebędący zgodny z prawem. Przesyłki te miały dotrzeć do swoich odbiorców znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Według Małgorzaty Brzozy, reprezentującej Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie, tytoń ten został już zabezpieczony i ma służyć jako dowód materialny w nadchodzącym procesie karnym.

Brzoza podkreśla, że działania takie jak nabywanie, przesyłanie nielegalnych wyrobów tytoniowych, a także wspomaganie w ich dystrybucji czy ukrywaniu, są uznawane za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. W konsekwencji, nielegalny tytoń został zabezpieczony jako dowód w sprawie karnej skarbowej. Osobom odpowiedzialnym za te czyny grozi surowa kara – grzywna mogąca wynieść do 72 000 zł, a nawet pozbawienie wolności na okres do 3 lat.

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega i przypomina, że każda forma obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi – nabywanie, przesyłanie, a także wspomaganie w ich dystrybucji – jest uznawane za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.