Nowa jednostka dla ochrony środowiska w Szczecinie

Nowa jednostka dla ochrony środowiska w Szczecinie

W Szczecinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska utworzył nową grupę mającą na celu zwalczanie emergentnych zagrożeń dla środowiska. Nowo powstała jednostka, nazwana Wydziałem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, ma za zadanie przeciwdziałać największym kryzysom ekologicznym.

Marek Chabior, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, odnosi się do niej jako do narzędzia zapobiegawczego przed katastrofami, takimi jak sytuacja, która miała miejsce na Odrze w zeszłym roku. Jedną z głównych kwestii, z którymi zmaga się nowo utworzony wydział, jest problem zarządzania odpadami. Chabior wspomina o katastrofie w Przylepie oraz Zielonej Górze jako o przykładach sytuacji, które wymagają natychmiastowej ingerencji i skoordynowanej pracy.

Niezwykle istotne jest dla nich odnajdywanie oraz likwidowanie nielegalnych miejsc składowania odpadów. To właśnie współpraca i zaangażowanie wszystkich członków tego nowego wydziału jest kluczowe dla efektywnego zarządzania tymi problemami.