Partycypacja Szczecina w wyborach parlamentarnych 2023 zajmuje trzecią pozycję na szczeblu krajowym!

Partycypacja Szczecina w wyborach parlamentarnych 2023 zajmuje trzecią pozycję na szczeblu krajowym!

15 października 2023 roku, stanowił istotną datę w kalendarzu politycznym Polski. Tego dnia miało miejsce głosowanie w wyborach parlamentarnych, podczas których obywatele mieli możliwość wybierania swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Szczecin szczycił się trzecią najwyższą frekwencją w całym kraju!

Dane dotyczące frekwencji zostały zgromadzone z 9 253 spośród 31 497 obwodów głosowania, co stanowi 29,38% wszystkich obwodów. Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła częściowe statystyki dotyczące frekwencji w wyborach do Sejmu w 2023 roku.

Zgodnie z tymi danymi, frekwencja w obwodach, które dostarczyły informacje wyniosła 72,04%. Liczba ważnych kart do głosowania, które wpłynęły z tych obwodów, osiągnęła 4 937 692, natomiast ogólna liczba osób uprawnionych do głosowania w tych obwodach wynosiła 6 853 951.

Podobne statystyki zostały przedstawione dla wyborów do Senatu w 2023 roku. Frekwencja w obwodach, z których wpłynęły dane wyniosła ponownie 72,04%. Liczba ważnych kart do głosowania z tych obwodów wyniosła 4 920 400, podczas gdy ogólna liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach osiągnęła 6 830 473.