Renesans Północnego Szczecina: Drogi do remontu, przetargi w toku

Renesans Północnego Szczecina: Drogi do remontu, przetargi w toku

Północna część Szczecina zyskuje na znaczeniu dzięki planowanej przebudowie sieci dróg. Po otrzymaniu funduszy, władze miasta zdecydowały się na ogłoszenie dwóch przetargów. Pierwszy z nich został już rozstrzygnięty, natomiast drugi przesunięto na późniejszy termin. Efekty tych działań powinny być widoczne w ciągu około 1,5 roku.

Prace nad modernizacją ulic Kredowej, Ostoi-Zagórskiego, Urlopowej oraz budową nowego odcinka ulicy Czesława Miłosza wykonane zostaną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. To wynik niedawno rozstrzygniętego przetargu na pierwszy etap inwestycyjnej inicjatywy pod tytułem „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” – przekazał informacje na ten temat rzecznik miasta ds. inwestycji, Piotr Zieliński. Zgodnie z ofertą firmy MTM S.A., koszt prac ma wynieść 38 379 497,41 zł brutto.

Zakres planowanych robót obejmuje przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego oraz budowę nowego odcinka ulicy Czesława Miłosza. Całość prac jest częścią większego projektu polegającego na modernizacji układu drogowego na północy Szczecina.