Odkrywanie ukrytej historii Szczecina i Puszczy Bukowej: Rekonstrukcja pomnika nadleśniczego Heinricha von Meyerinck

Odkrywanie ukrytej historii Szczecina i Puszczy Bukowej: Rekonstrukcja pomnika nadleśniczego Heinricha von Meyerinck

Na jednym z domowych wzgórz w Klęskowie, tuż przy autostradzie, nastąpiło odtworzenie pomnika słynnego przyrodnika oraz nadleśniczego – Heinricha von Meyerinck (1786-1848). Dr Marek Łuczak, członek Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, wyraził radość z faktu, że mogli wspólnie przyczynić się do odnowienia kolejnej części historii Szczecina i Puszczy Bukowej.

Dr Łuczak jest inicjatorem wielu akcji mających na celu odbudowę zniszczonych nagrobków oraz pomników na terenie całego regionu. Najnowsza inicjatywa jest wynikiem prac przygotowawczych do nowego wydania książki opisującej Szczecin-Klęskowo. W trakcie analizy starej mapy znaleziono oznaczenie pomnika poświęconego Heinrichowi von Meyerinck, co skierowało poszukiwania w kierunku odnalezienia jego szczątków.

Pomnik ten został niestety zniszczony po roku 1945. Na początku bieżącego roku udało się odnaleźć elementy kamiennego cokołu pomnika, rozsiane po lesie, a także kawałki dwóch płyt z piaskowca, które zostały użyte do wmurowania w cokół wykonany z oryginalnych kamieni. Nową stelę z inskrypcją w języku polskim i niemieckim wytworzyła szczecińska firma o nazwie Hera – relacjonuje dr Łuczak.

Heinrich von Meyerinck przez wiele lat służył w armii, pełniąc m.in. funkcję adiutanta księcia Jeana Baptiste Bernadotte, który później został królem Szwecji pod imieniem Karola XIV Jana. Po zakończeniu ery wojen napoleońskich, von Meyerinck przeszedł na emeryturę wojskową i zdał egzaminy na leśniczego. W 1845 roku został nadleśniczym w Szczecinie, gdzie pozostał aż do śmierci, która nastąpiła 18 września 1848 roku.

Pomnik ten to kolejny ukryty skarb Puszczy Bukowej. Na jej terenie znajdują się również pomniki upamiętniające takie postacie jak Carl Ludwig Gené (1820-1893), Otto Jäckel (1897-1918) czy Carl Friedrich Meyer (1840-1904).