Budżet Szczecina na 2024 rok – szczegółowa analiza dokumentu uchwalonego przez radę miasta

Budżet Szczecina na 2024 rok – szczegółowa analiza dokumentu uchwalonego przez radę miasta

Ustalono budżet Szczecina na rok 2024, który został uchwalony przez radnych miejskich. Ten finansowy plan jest tylko tymczasowy i odzwierciedla aktualny stan finansów samorządu. Wydaje się, że poprzednie władze centralne zaniedbały te kwestie przez długie lata.

Oto szczegółowe liczby przedstawiające budżet Miasta Szczecin na 2024 rok:

Planowane dochody: 3 722 147 323 zł

Przewidywane wydatki: 3 673 565 884 zł

Zakładana nadwyżka: 48 581 439 zł

Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta, podkreśliła rolę efektywnego zarządzania rezerwami celowymi i ogólnymi w minionym roku, co pozwoliło przetrwać rok pełen ekonomicznych trudności. Taka sama konstrukcja budżetu ma obowiązywać w 2024 roku. Budżet ten będzie gwarantem ciągłości działania, ale także zapewni elastyczność w przypadku konieczności reagowania na niespodziewane wydarzenia.

Głównym celem polityki finansowej jest odpowiedzialne zarządzanie budżetem, zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta oraz równoczesne zapewnienie jego dalszego rozwoju. Stąd też zwiększenie wydatków w takich obszarach jak edukacja, pomoc społeczna i gospodarka komunalna ma na celu wzmocnienie bieżących działań. Łącznie wydatki w tych dziedzinach mają sięgnąć blisko 2,3 mld zł.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, wyraził nadzieję na powrót do w pełni zrównoważonego budżetu w przyszłym roku, który będzie uwzględniał nowe projekty inwestycyjne. To one będą napędzać rozwój miasta.

W latach 2019-2023 Szczecin realizował ambitne programy inwestycyjne o łącznej wartości 4,2 mld zł, co oznacza, że rocznie na inwestycje miasto przeznaczało ponad 1 mld zł. Jednakże, aby odpowiednio zbilansować budżet na 2024 rok, konieczna będzie sprzedaż majątku, regulacje inflacyjne opłat za usługi komunalne i opłaty lokalne oraz ograniczenie wydatków nieobligatoryjnych. Najważniejszym elementem jest jednak redukcja programu inwestycyjnego. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydanie na ten cel 636 mln zł, co jest najniższą kwotą od ostatnich 5 lat.