Studenci psychologii poznają konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych podczas spotkania z policjantem

Studenci psychologii poznają konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych podczas spotkania z policjantem

Aspirant sztabowy Paweł Krahel, specjalista w dziedzinie nieletnich, na zaproszenie reprezentacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, odbył spotkanie z trzecioroczniakami z kierunku psychologia. Otwarcia edukacyjnego spotkania dokonał doktor habilitowany Krzysztof Zdziarski. W czasie tego wydarzenia, funkcjonariusz przedstawił studentom skutki zdrowotne i prawne wynikające z konsumpcji oraz posiadania substancji psychoaktywnych.

Te spotkania z policjantem specjalizującym się w kwestiach nieletnich są organizowane cyklicznie dla studentów uczelni wyższych ze Szczecina. Mają one na celu uświadomienie młodym ludziom, jak unikanie ryzykownych i często nielegalnych zachowań może podnieść ich poziom wiedzy. Bezpieczeństwo, jak również troska o własne zdrowie i życie są kluczowym celem tych spotkań.

Policjant podczas pogadanki prezentował materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień. Udzielał również odpowiedzi na pytania związane z przestępczością narkotykową i działaniami Policji mającymi na celu jej zwalczanie. Po części merytorycznej wykładu, nadszedł czas na wspólną dyskusję na temat m.in. pracy w Policji.

Funkcjonariusz omówił także strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zachęcał swoich rozmówców do rozważenia kariery policjanta po ukończeniu studiów psychologicznych.