Finalizacja prac przy ulicy Świętochowskiego znacząco zwiększa bezpieczeństwo pieszych w Szczecinie

Finalizacja prac przy ulicy Świętochowskiego znacząco zwiększa bezpieczeństwo pieszych w Szczecinie

Zakończono już prace budowlane na odcinku ulicy Świętochowskiego w Szczecinie, obejmujące od autostrady A6 aż do ulicy Agnieszki. Te prace obejmowały stworzenie chodnika z nawierzchnią bitumiczną, instalację nowego oświetlenia, przebudowę zjazdów oraz przeprowadzenie procesu wycinania drzew i krzewów. Działania te zostały podjęte w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dla pieszych korzystających z tej części miasta.

W ramach inwestycji, po wycięciu starych roślin, przystąpiono do nasadzeń nowych. W ich miejsce posadzono 7 klonów pospolitych, 54 śnieguliczki oraz niemal 60 forsycji pośredniej. Przeniesienie roślin związane było z koniecznością rozbudowy chodnika i poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Funkcję wykonawcy inwestycji pełniła Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., a wartość przedmiotowej umowy wyniosła ponad 898 tysięcy złotych brutto. Koniec prac na ulicy Świętochowskiego stanowi ważny krok ku poprawie bezpieczeństwa pieszych w tym obszarze Szczecina.