Holowanie pojazdów – istotne źródło miejskich finansów

Holowanie pojazdów – istotne źródło miejskich finansów

Pod koniec każdego roku staje się naturalnym, że pytania dotyczące kondycji finansowej miasta stają się częstsze. Tym razem, radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej postanowił zwrócić uwagę na dochody miasta wynikające z akcji odholowywania niewłaściwie zaparkowanych samochodów w latach 2018-2023. Zapytał o to prezydenta miasta.

Na to pytanie odpowiedziała Anna Szotkowska, zastępczyni prezydenta miasta. Wskazała, że holowanie samochodów nie jest prowadzone wyłącznie z powodu nieprawidłowego parkowania. Istnieje szereg innych powodów do tego typu interwencji, które są ściśle określone w art. 50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Ponadto podkreśliła, że miejski budżet nie prowadzi osobnej statystyki odnoszącej się do dochodów z tytułu usuwania jedynie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

Zgodnie z tymi przepisami, w latach 2018-2023, największe wpływy do miejskiego budżetu z tytułu usuwania pojazdów odnotowano w 2018 roku, kiedy to zebrano ponad 1 032 330 zł. W kolejnych latach kwoty te wynosiły: w 2019 – ponad 860 tys. zł, w 2020 – ponad 548 tys. zł, w 2021 – ponad 625 tys. zł, a w 2022 – ponad 781 tys. zł. Zaś do końca listopada mijającego roku wpływy te wyniosły blisko 952 tys. zł.

Również radny Słowik okazał się zadowolony z otrzymanych informacji. Potwierdził to w rozmowie z „Kurierem”, zauważając, że zaprezentowane statystyki pokazują aktywność służb miejskich, które poprzez swoją pracę przyczyniają się do sporych wpływów do miejskiej kasy.