Szczecińska Komenda Miejska Policji zaprasza na rekrutację: Perspektywa doświadczonego funkcjonariusza

Szczecińska Komenda Miejska Policji zaprasza na rekrutację: Perspektywa doświadczonego funkcjonariusza

Policja w Szczecinie ogłosiła nabór do swojej profesjonalnej drużyny, z wykorzystaniem hasła „Dołącz do drużyny profesjonalistów i zostań jednym z nas”. Ten proces jest częścią tegorocznej kampanii rekrutacyjnej Komendy Miejskiej Policji. Planowana jest pierwsza tura naboru na 4 marca, ale w ramach najbliższego roku powinno nastąpić jeszcze pięć rund rekrutacji. Aby lepiej zrozumieć realia tej służby, poprosiliśmy o komentarz emerytowanego funkcjonariusza policji z 25-letnim stażem.

Kursant policyjny, który zaczyna swoją służbę, może liczyć na wynagrodzenie netto przekraczające 3500 złotych, oparte na stawkach ustalonych w marcu 2023 roku. Dzielnicowy otrzymuje około 5 tysięcy złotych netto, a dyżurni i specjaliści mogą oczekiwać wynagrodzenia powyżej 6 tysięcy złotych netto. Te kwoty nie uwzględniają bonusów, takich jak dodatki za staż, dodatki służbowe czy za posiadany stopień.

Adam, były policjant z 25-letnim stażem w szczecińskiej policji, podkreślił, że doświadczenie pracy w policji jest różne w zależności od wydziału. Podkreśla, że praca w oddziałach prewencji jest bardzo rygorystyczna i wymaga przestrzegania każdego punktu regulaminu. Atmosfera na komisariatach jest bardziej luźna, ale służba nadal niesie ze sobą wiele stresu.

W sferze policyjnej prewencji kluczowe jest zapobieganie przestępstwom i monitorowanie sytuacji tak, aby nie doszło do łamania prawa. Policjanci muszą być dostępni „pod telefonem”, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy mogą być potrzebni na meczu czy manifestacji.

Według raportu „Dziennik Gazeta Prawna” z listopada ubiegłego roku, liczba policjantów w Polsce spadła o 5 tysięcy od poprzedniego roku. Na dzień 1 października 2023 r., dostępne były ponad 107 tysiące stanowisk w policji, z czego 11 procent pozostawało nieobsadzonych.

Według naszego rozmówcy, presja pracy nie jest równomiernie rozłożona na wszystkich funkcjonariuszy. Pracownicy sztabu mają najwięcej swobody, natomiast ci na pierwszej linii, w jednostkach typowo roboczych, mają bezpośredni i ciągły kontakt ze zdarzeniami i ich uczestnikami. Patrolujący funkcjonariusze mają tylko 15 minut przerwy na 8 godzin służby, co często jest utrudnione przez liczbę interwencji.

Nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podkreśliła również, że każda służba ma swoją specyfikę. Służby prewencyjne są najbardziej widoczne, ale istnieją także funkcjonariusze kryminalni, którzy pracują za kulisami. Sztab zajmuje się planowaniem i przygotowywaniem funkcjonariuszy do pracy w terenie, zwłaszcza przy zabezpieczaniu wydarzeń.