Planowana konstrukcja piątego peronu na stacji Szczecin Główny przeniesiona na późniejszy termin

Planowana konstrukcja piątego peronu na stacji Szczecin Główny przeniesiona na późniejszy termin

Początkowy zamysł polegał na budowie dodatkowego, piątego peronu obok istniejącego już czwartego na stacji Szczecin Główny. Miał on służyć szczecińskiej kolei metropolitalnej. Jednakże, jak zostało niedawno potwierdzone, jego konstrukcja nie zostanie przeprowadzona w ramach zapowiedzianych prac na bliższe lata.

Bartosz Pietrzykowski, reprezentujący zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyjaśnił, że piąty peron na szczecińskiej stacji głównej nie powstanie podczas modernizacji linii kolejowej prowadzącej do granicy polsko-niemieckiej. Dodał również, że PKP PLK będzie badało możliwość budowy dodatkowego peronu w przyszłości.

Nowy jednokrawędziowy peron miał być zlokalizowany na wysokości czwartego, tuż przy budynku zabytkowej lokomotywowni. Jego konstrukcja miała być częścią planu rozbudowy istniejącej kładki. Plan ten stanowił element zaplanowanej przebudowy infrastruktury kolejowej prowadzącej do granicy.

Niemniej jednak, mimo zmiany planów dotyczących piątego peronu, inne kluczowe elementy przebudowy są realizowane. Wśród nich znajduje się budowa drugiego toru oraz elektryfikacja linii Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, dwa nowe wiadukty (na ul. Cukrowej i na drodze do Rajkowa), trzy przystanki kolejowe (Pomorzany Południowe, Warzymice, Przecław) oraz stacja w Kołbaskowie. Na tym etapie trwają prace projektowe.

Pietrzykowski zapewnia, że prace postępują zgodnie z harmonogramem. Wykonawca przedstawił inwestorowi pierwszą wersję projektu do oceny. Trwają także procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym dotyczących środowiskowych uwarunkowań oraz ustalenia lokalizacji linii kolejowej. Wcześniejsze plany zakładały ogłoszenie przetargu na wykonawcę w 2024 roku, a wszystko powinno być gotowe do ostatniego kwartału 2027 roku.