Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wypowiada się na temat budowy kontrowersyjnego osiedla i planów wycinki drzew

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wypowiada się na temat budowy kontrowersyjnego osiedla i planów wycinki drzew

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, odnosi się do problemu proponowanego osiedla mieszkaniowego, które ma powstać na ulicy Szajnowicza-Iwanowa w północnej części miasta. Budowa tego konkretnego osiedla wywołała wiele kontrowersji, ponieważ zgodnie z planem dewelopera, obejmuje ona budowę 14 bloków w przeciągu kilku najbliższych lat. Pierwszy z nich ma być gotowy za nieco ponad 2 lata. To jednak oznacza, że nawet 800 drzew może zostać wyciętych. Aktualnie przeprowadza się inwentaryzację terenu.

Nazwa proponowanego osiedla to „Rudzikowe wzgórze”, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, staną tam 14 nowych bloków mieszkalnych przy ulicy Szajnowicza-Iwanowa. Jak wynika z planów dewelopera, nawet 2200 osób mogłoby tam zamieszkać. Projekt ten wiąże się nie tylko z wycinką wielu drzew, ale również z koniecznością budowy zbiornika retencyjnego. Teren, który obecnie jest zielonym obszarem otoczonym lasem, znacznie się zmieni w wyniku tej inwestycji. To wywołuje sprzeciw mieszkańców.

Prezydent Piotr Krzystek został skonfrontowany z tym problemem przez jednego z użytkowników portalu społecznościowego Facebook. W swojej odpowiedzi stwierdził, że nie wyraża zgody na wycinkę drzew, jednak przypomniał, że teren ten nigdy nie był własnością miasta i jeśli inwestor spełni określone kryteria, musi otrzymać zgodę na budowę. To jest norma prawna obowiązująca we wszystkich przypadkach tego typu w Polsce.

Jest to trudne do rozwiązania, ponieważ większość terenu jest własnością dewelopera, który otrzymał pozwolenie na budowę już w 2019 roku. Pozwolenie to zostało później zaktualizowane o informacje dotyczące liczby miejsc parkingowych. Deweloper zaplanował rozpoczęcie budowy na wiosnę 2025 roku, a prace przygotowawcze mają się rozpocząć już w listopadzie bieżącego roku.

Wiele emocji wywołało to także wśród polityków Szczecina. Niektórzy domagają się rewizji decyzji o budowie osiedla, podczas gdy inni są temu przeciwni. Przemysław Słowik, radny Szczecina i lider Zielonych, oraz Sebastian Bednarski, polityk Lewicy, wyrażają swoje obawy o skutki dla przyrody. Z drugiej strony, Jakub Kozieł, były kandydat na prezydenta Szczecina z Konfederacji, wydaje się mieć mniej sympatii dla drzew, sugerując, że wycinka jest nieunikniona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludzi.