Planowane prace konserwatorskie i budowlane w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie

Planowane prace konserwatorskie i budowlane w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie

Niebawem rozpoczną się pilne prace konserwatorskie oraz inwestycje budowlane w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zlokalizowanym w Białogardzie. Zabytkowy obiekt sakralny, stanowiący jeden z najcenniejszych skarbów regionalnych, nie tylko pełni funkcje religijne dla mieszkańców miasta, ale też jest miejscem wielu istotnych wydarzeń kulturalnych.

Kościół, będący autentycznym świadkiem przeszłych wieków, przypomina wszystkim o doniosłości dziedzictwa historycznego. Przeróżne zmiany, jakie niesie ze sobą upływ czasu, dotykają także tego wyjątkowego miejsca. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie prac renowacyjnych, które pozwolą na zachowanie jego walorów.

Realizacja zaplanowanych prac remontowych wewnątrz kościoła będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu, które udało się zdobyć samorządowi powiatowemu. Chodzi tu o znaczącą sumę pieniędzy – aż milion złotych, co jest dowodem na poważne podejście do kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego.