Rada Zachodniopomorskiego NFZ nie zgadza się na propozycję odwołania dyrektora Pawła Kurzaka

Rada Zachodniopomorskiego NFZ nie zgadza się na propozycję odwołania dyrektora Pawła Kurzaka

Rada Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wyraziła swój sprzeciw wobec decyzji o odwołaniu obecnego dyrektora oddziału, Pawła Kurzaka. Wniosek o jego usunięcie z funkcji przedstawił Minister Zdrowia, jednak Rada NFZ wyraziła negatywne stanowisko w tej sprawie. Spotkanie członków rady miało miejsce w siedzibie NFZ przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie, 19 marca.

Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego oddziału NFZ, poinformowała, że wyrażona przez Radę opinia zostanie przekazana do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Dodatkowo podkreśliła, że decyzja Rady nie jest wiążąca.

Sama osoba Pawła Kurzaka jest związana z funkcją dyrektora zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia od 2 listopada 2021 roku. Wcześniej stanowisko to zajmowała Agnieszka Pietraszewska-Macheta, która wróciła do pracy w Małopolskim Oddziale NFZ jako zastępca dyrektora ds. służb mundurowych.

Przed objęciem funkcji dyrektora w Szczecinie, Paweł Kurzak pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. służb mundurowych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu. W wyniku konkursu ogłoszonego przez centralę NFZ, 2 listopada został powołany na stanowisko dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie. Powierzenie mu tej funkcji poprzedziła pozytywna opinia Rady Oddziału, wyrażona 27 października.