Zapewnienie komfortu akustycznego w nowych budynkach mieszkalnych w Świnoujściu

Zapewnienie komfortu akustycznego w nowych budynkach mieszkalnych w Świnoujściu

Dwa budynki mieszkalne przeznaczone dla społeczności lokalnej, które są obecnie w trakcie budowy na ulicy Ludzi Morza w Świnoujściu, zaprojektowano z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań dźwiękochłonnych.

Celem zastosowania takich środków jest ochrona przed hałasem pochodzącym z zewnętrznych źródeł, takich jak ruch uliczny czy dźwięki dochodzące od przejeżdżających nieopodal pociągów. Wykonawca planuje zastosować szereg technik wygłuszających, które mają na celu zmniejszenie natężenia dźwięku docierającego do wnętrza mieszkań do poziomu 38-33 decybeli. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie pakietu szybowego, a także poprzez montaż specjalnych ram okiennych i nawiewników ścienne o właściwościach akustycznych. Pierwszy z budynków ma osiągnąć tzw. stan zamknięty już w kwietniu, natomiast prace nad całym projektem mają zostać zakończone na przełomie lat 2024 i 2025.

Na realizację projektu budowy komunalnych mieszkań, miasto otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 24 754 tys. złotych, które pochodzi z III edycji Rządowego Programu Mieszkanie Komunalne, a także dodatkowy grant z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 2 257 000,00 złotych. Wkład własny miasta do tego przedsięwzięcia wyniósł blisko 2 miliony złotych.