Kłopotliwe pasy rowerowe na Mickiewicza – ZDITM nie potrafi odnaleźć projektanta od trzech lat

Kłopotliwe pasy rowerowe na Mickiewicza – ZDITM nie potrafi odnaleźć projektanta od trzech lat

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) w Szczecinie od 2018 roku nie jest w stanie znaleźć wykonawcy, który przygotowałby projekt pasów rowerowych na ul. Mickiewicza. To zadanie, zdaniem przedstawicieli miasta, jest tak skomplikowane, że nie chce go podjąć żaden projektant. Z drugiej strony, inicjatorzy koncepcji pasów rowerowych na tej ulicy twierdzą, że przeszkodą są specjalnie prowadzone działania uniemożliwiające rozstrzygnięcie postępowania.

W wyniku głosowania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) w 2021 roku, 1600 mieszkańców miasta poparło pomysł wyznaczenia pasów rowerowych na ulicy Mickiewicza. Pomimo tego poparcia, ZDiTM nadal nie jest w stanie wybrać wykonawcy projektu nowej infrastruktury.

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Ochrony Klimatu i Zwierząt w nowej kadencji rady miasta wrócono do tematu z SBO. Plan zakłada powstanie obustronnych pasów dla rowerzystów na odcinku ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do ul. Czorsztyńskiej. Pas miałby zastąpić jeden z pasów dla samochodów bądź miejsca parkingowe, a na skrzyżowaniu Mickiewicza, Traugutta i Poniatowskiego planowane są śluzy dla rowerów.

Pomimo wielokrotnych prób, ZDiTM nie udało się jednak znaleźć projektanta gotowego podjąć się tego zadania. Tymczasem, przedstawiciele Rowerowego Szczecina i autor pomysłu z SBO podejrzewają brak woli ze strony ZDiTM do realizacji tego projektu. Ich zdaniem, zasady postępowania, które wyznacza kwotę 130 tysięcy złotych, są tak precyzyjne, że rzeczywisty koszt jest znacznie wyższy. W efekcie, nikt nie jest zainteresowany podjęciem tego zadania.

Przedstawiciele ZDiTM tłumaczą, że bez odpowiedzi na zapytania ofertowe ze strony firm zainteresowanych zamówieniem nie mogą określić faktycznych wymagań rynku. Według ich analiz, koszt przygotowania projektu powinien wynosić około 105 tysięcy złotych. Tymczasem, Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu i konieczność jego wprowadzenia, niezależnie od opinii innych osób.

Z drugiej strony, Piotr Kęsik z klubu Koalicji Samorządowej wyraża wątpliwości co do konieczności planowanej zmiany organizacji ruchu. Jego zdaniem, należy zachować równowagę między komunikacją rowerową a ruchem samochodów.

Ulica Mickiewicza przez lata była jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Szczecinie pod względem liczby kolizji i innych zdarzeń drogowych. Pomysłodawcy pasów rowerowych uważają, że ich wprowadzenie przyczyniłoby się do uspokojenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.