Nowa kadencja Rady Miejskiej w Gryfinie rozpoczęła swój bieg: wybrane prezydium i przysięga burmistrza

Nowa kadencja Rady Miejskiej w Gryfinie rozpoczęła swój bieg: wybrane prezydium i przysięga burmistrza

We wtorek, siódmego dnia obecnego miesiąca, miało miejsce zainaugurowanie nowej, dziewiątej kadencji Rady Miejskiej w miejscowości Gryfino. Po potwierdzeniu przez rajców ich wyboru na stanowiska radnych poprzez otrzymanie odpowiadających zaświadczeń oraz złożeniu ślubowań, nastąpił moment wyboru lidera rady.

W walce o stanowisko przewodniczącego zmierzyli się dwaj kandydaci. Pierwszym z nich był Rafał Guga, na którego poparcie zdecydowało się 12 członków Rady Miejskiej. Drugą kandydatką była Magdalena Pieczyńska, która zdobyła 8 głosów radnych. To właśnie Guga został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej IX kadencji.

Podczas dalszej części głosowania ustalono osoby pełniące funkcje wiceprzewodniczących nowo wybranej rady. Te prestiżowe stanowiska przypadły Tomaszowi Namiecińskiemu i Piotrowi Zwolińskiemu. Inauguracyjna sesja była również okazją do wręczenia Mieczysławowi Sawarynowi zaświadczenia o wyborze na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Po otrzymaniu dokumentu, Sawaryn złożył ślubowanie, wchodząc tym samym oficjalnie w kolejną kadencję.