Piknik Pasji otwiera zgłoszenia dla organizacji pozarządowych do 24 maja

Piknik Pasji otwiera zgłoszenia dla organizacji pozarządowych do 24 maja

Organizacje pozarządowe mają możliwość zarejestrować swoją obecność na Pikniku Pasji do 24 maja. Piknik ten jest końcowym punktem programu XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, który ma miejsce 15 czerwca. Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta UM podkreśla, że tym wydarzeniem chcemy połączyć społeczność i promować prace organizacji pozarządowych.

XVII Tydzień Inicjatyw Pozarządowych, odbywający się od 10 do 15 czerwca, przyniesie różnorodne wydarzenia skierowane na budowanie społeczności i promocję działalności pozarządowej. Sylwia Cyza-Słomska z UM zapowiada, że uczestnicy będą mieli szansę dołączyć do warsztatów tematycznych oraz spotkań, które ukazują społeczny i pozarządowy charakter Szczecina. To jest doskonała okazja dla organizacji, aby pokazać swoją pasję i działalność szerokiej publiczności.

Częścią Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych będzie również wielki Quiz Wiedzy o Organizacjach Pozarządowych skierowany do szkół podstawowych. Uczestnicy będą mieli okazję wygrać atrakcyjne nagrody.

Sylwia Cyza-Słomska zachęca organizacje pozarządowe, grupy sąsiedzkie, młodzież i lokalnych społecznych działaczy ze Szczecina do zorganizowania podobnych wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Jeśli masz pomysł na spotkanie, lokalne wydarzenie, sportową sobotę lub rodzinny piknik dla osiedla, skorzystaj z mikrodotacji na swoje działania.