Stepnica szuka zatrzymania młodych i rodzin, budując 250 mieszkań komunalnych w ciągu dekady

Stepnica szuka zatrzymania młodych i rodzin, budując 250 mieszkań komunalnych w ciągu dekady

Rozmawiamy z Andrzejem Wyganowskim, który sprawuje funkcję burmistrza Stepnicy. Zastanawiamy się, jakie kluczowe projekty zostały zrealizowane podczas poprzedniej kadencji i jakie czekają na realizację w obecnej.

Na te pytania burmistrz odpowiada, odsyłając do swojego raportu z poprzedniego okresu sprawowania urzędu, zawierającego również plany na bieżącą kadencję. Wyganowski potwierdza, że załatwiono wiele spraw, które były trudne do wymienienia. Podkreśla jednak, że największym osiągnięciem poprzedniej kadencji było wprowadzenie programu wyborczego, który promował w 2018 roku. Jego dumą jest utrzymanie zerowego zadłużenia gminy oraz zdobycie ponad 41 milionów złotych z funduszy unijnych i krajowych na rzecz inwestycji gminnych. Burmistrz podkreśla również bardzo niski poziom bezrobocia w gminie – około 3%. Dzięki uzyskaniu znacznych dotacji udało się zrealizować wiele inwestycji, takich jak budowa domów komunalnych, inwestycje drogowe, prace w sieciach wodociągowych i kosztowne remonty na oczyszczalni ścieków w Stepnicy. W ostatnich latach zakupiono również nowoczesne wyposażenie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych za setki tysięcy złotych. Łączny koszt utrzymania OSP wyniósł ponad 1,5 miliona złotych. Burmistrz z zadowoleniem odnotowuje, że jednostki OSP brały udział w 473 akcjach ratujących życie, zdrowie i mienie.

W Stepnicy ostatnio dokonano wielu zmian – powstały nowe drogi, budynki komunalne i zagospodarowano place. Burmistrz tłumaczy, że wszystko to jest finansowane głównie z dotacji z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej. Podczas ostatniej kadencji zbudowano dwa budynki z 46 mieszkaniami komunalnymi, korzystając z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80%. Każdego roku składane są wnioski do różnych programów – wszędzie tam, gdzie to możliwe. Przed składaniem wniosków przygotowywana jest dokumentacja projektowa, w tym pozwolenia na budowę. Posiadanie odpowiedniej dokumentacji technicznej jest kluczem do skutecznego pozyskiwania funduszy.

Gmina stawia na młodych ludzi i młode rodziny, budując mieszkania komunalne, przedszkole i ostatnio żłobek. W ciągu ostatniej dekady gmina wybudowała 250 mieszkań komunalnych. Mieszkania te zazwyczaj przydzielano młodym mieszkańcom na podstawie umowy najmu. Zatrzymanie młodych ludzi w gminie ma kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania. Płacą oni podatki, pracują w gminie, ich dzieci uczęszczają do miejscowych szkół i przedszkoli. Wysokość dotacji oświatowej jest zależna od liczby uczniów w szkole. Im mniej dzieci, tym mniejsza dotacja, a koszty stałe utrzymania szkoły są większe. Dodatkowo, najemcy płacą czynsz, co stanowi stały dochód dla gminy.