Potencjalne zmiany w projekcie Mostu Kłodnego. Dyskusje nad stumetrowym pylonem.

Potencjalne zmiany w projekcie Mostu Kłodnego. Dyskusje nad stumetrowym pylonem.

Niewielkość Mostu Kłodnego na szczecińskiej Łasztowni, który jest obecnie w fazie projektu, jest powodem niezadowolenia niektórych radnych. Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej oraz Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości, wyrazili swoje obawy dotyczące stumetrowego pylonu planowanego do konstrukcji mostu, który miałby podtrzymywać 24 stalowe liny jego podwieszonej konstrukcji. Planowany do budowy obok Trasy Zamkowej, projekt został wybrany w 2015 roku, obecnie jednak dokumentacja jest aktualizowana.

Prace nad dokumentacją skupiają się przede wszystkim na dostosowaniu projektów rozjazdów tramwajowych do obecnych wymogów oraz na modernizacji sieci przesyłowych. W międzyczasie, dyskusja na temat estetyki mostu również się intensyfikuje. Pytania o potencjalne zmiany w koncepcji samego mostu pojawiały się podczas posiedzenia komisji ds. gospodarki komunalnej, mobilności, klimatu i zwierząt szczecińskiej rady miasta.

Zastępca prezydenta Szczecina ds. inwestycji, Michał Przepiera, wyjaśnił, że skrajne zmiany w projekcie, takie jak usunięcie pylonu i modyfikacja całej konstrukcji mostu, mogłyby kosztować około 12 milionów złotych. Takie wydatki byłyby usprawiedliwione jedynie w przypadku, gdyby przyczyniły się do oszczędności podczas budowy mostu.

Przepiera sugeruje, że możliwość budowy filarów w nurcie Odry przez Wody Polskie mogłaby zastąpić pylon. Pomysł ten spotkał się jednak z oporem ze względu na potencjalne utrudnienia dla żeglugi śródlądowej spowodowane zwężeniem szlaku wodnego. Mimo to Duklanowski zauważył, że Odra ma na tym odcinku ponad 100 metrów szerokości, co pozwoliłoby na zachowanie co najmniej 50-metrowego toru wodnego pomimo obecności filarów.

Ostatecznie, Przepiera zadeklarował formalne wystąpienie do Wód Polskich z pytaniem o możliwość wbijania się w dno Odry. Taka zgoda umożliwiłaby usunięcie pylonu z projektu i stosowanie innej konstrukcji mostu.

W ramach planów powiązanych z budową mostu, przewiduje się przebudowę układu dróg dojazdowych po obu stronach rzeki. Szczególne zmiany dotyczą lewego brzegu, gdzie planuje się budowę ronda przed wjazdem na przeprawę. Dodatkowe rozjazdy zostaną zaprojektowane podczas aktualizacji dokumentacji, aby umożliwić przyszłą budowę infrastruktury tramwajowej w kierunku pl. Hołdu Pruskiego.

Projekt Mostu Kłodnego przewiduje również likwidację trzech z pięciu łącznic Trasy Zamkowej, pozostawiając tylko te, które umożliwiają zjazd w kierunku stoczni i wjazd od strony Wałów Chrobrego. Ulica Nabrzeże Wieleckie zostanie zwężona, co umożliwi postawienie nowej zabudowy mieszkaniowej na górnym tarasie nabrzeży.

Według pierwotnych planów, Most Kłodny miałby być gotowy do 2028 roku. Jednak nadal nie ma finansowania na jego realizację. Prezydent Przepiera przyznał, że miasto bezskutecznie ubiegało się o dofinansowanie w różnych aplikacjach. Jest jednak optymistyczny co do podejmowania kolejnych prób w najbliższym czasie.