Przekształcenie terenu byłe fabryki Wiskord w hotel i osiedle mieszkaniowe

Przekształcenie terenu byłe fabryki Wiskord w hotel i osiedle mieszkaniowe

Główny obiekt dawnego zakładu włókien sztucznych Wiskord, który znajduje się w Żydowcach i zakończył swoją działalność w 2000 roku, może zyskać zupełnie nowe przeznaczenie. Szczecińska firma Kowal, której przedstawiciele mają zamiar przemienić ten budynek w hotel. Ponadto, planują oni inwestycję na przylegającym do fabryki terenie przy ulicy Barwnej, gdzie zamierzają stworzyć osiedle składające się z potencjalnie 20 czterokondygnacyjnych budynków.

Wiskord, znany również ze produkcji taśm magnetofonowych, jest często wspominany jako miejsce, gdzie znajduje się 250-metrowy komin 'Big Tower’, który obecnie jest wykorzystywany przez entuzjastów ekstremalnych skoków.

Zabudowa wokół komina jest w trudnym stanie, z wyjątkiem dawnego biurowca przy wejściu na teren fabryki, który był remontowany w niedawnym czasie. Filip Pietrusewicz z firmy Kowal informuje, że są na zaawansowanym etapie prac projektowych nad przekształceniem tego biurowca w hotel i poszukują inwestora do współpracy przy realizacji tej koncepcji.

Planowane osiedle mieszkaniowe miałoby być usytuowane obok terenu Wiskordu i graniczyć od wschodu z ulicą Barwną, od zachodu z Kanałem Cegielnianym, od południa z linią kolejową, a od północy z łąkami nad Regalicą. Według decyzji środowiskowej, na tym terenie może powstać 20 czterokondygnacyjnych budynków z garażami poziemnymi, z których pięć byłoby zrealizowanych w pierwszym etapie projektu.

Termin rozpoczęcia budowy osiedla nie jest jeszcze znany. Filip Pietrusewicz podkreśla atrakcyjność lokalizacji, bliskość wody i przystani oraz możliwość korzystania z kajaków na pobliskim Międzyodrze. Dodatkowo, niedaleko planowanego osiedla powstał przystanek SKM Żydowce, co umożliwia szybki dojazd do centrum miasta.