Tworzenie Strefy Czystego Transportu w Szczecinie – konieczność dla zakupu nowych tramwajów

Tworzenie Strefy Czystego Transportu w Szczecinie – konieczność dla zakupu nowych tramwajów

Szczecińskie władze miasta zainicjowały proces wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Projektowany plan ograniczenia ruchu drogowego jest obecnie przedstawiany radnym do zatwierdzenia. Taka strategia umożliwi miastu zgłoszenie wniosku o dofinansowanie na zakup 8 nowych niskopodłogowych tramwajów. Radni, którzy sprawują władzę, wykazują jednomyślność w tej kwestii.

Na początku, obszar Strefy Czystego Transportu ma głównie dotyczyć dzielnicy Starego Miasta. Nie jest wykluczone, że w przyszłości granice strefy zostaną poszerzone. Szczecińscy urzędnicy rozważają różne możliwości.

Jeden z członków komisji zajmującej się gospodarką komunalną, mobilnością, klimatem i zwierzętami sugeruje, że może najpierw zaistnieć Strefa Śródmiejska, gdzie opłaty za parkowanie będą pobierane przez cały tydzień. Dopiero później miałaby nastąpić realizacja Strefy Czystego Transportu. Na ten moment szczegółowy plan nie jest jeszcze dostępny.

Tworzenie Strefy Czystego Transportu jest częścią strategii miasta Szczecina, która ma na celu wprowadzenie ekologicznego transportu, jako narzędzia do utrzymania jakości powietrza poniżej dopuszczalnych norm. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym tej decyzji jest możliwość otrzymania finansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto stara się o fundusze na zakup 8 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Spółka Tramwaje Szczecińskie planuje złożyć odpowiedni wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jednym z kryteriów oceny wniosku jest promowanie stref czystego transportu. Możliwość otrzymania nawet do 85% dofinansowania na zakup taboru skusiła urzędników miasta Szczecina. Z tego powodu radni zdecydowali o podjęciu uchwały o zamiarze wprowadzenia strefy. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta podczas najbliższej sesji rady miasta, planowanej na 18 czerwca.

Przyjęcie uchwały intencyjnej przekłada się na dodatkowe punkty w procesie aplikacji o dofinansowanie. W ciągu najbliższych dwóch lat będzie konieczne wdrożenie strefy na ograniczonym obszarze. Obecnie rozpatrywane są tereny Starego Miasta i wybrane ulice. Wszystko to ma miejsce tam, gdzie dotychczas funkcjonowała strefa „Stare Miasto” – mówi Przemysław Słowik z Zielonych.

Prezes spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, Radosław Kanarek w czerwcowym wywiadzie dla portalu wSzczecinie.pl, podkreślał konieczność zmiany regulaminu Strefy Płatnego Parkowania. Jednak radny Słowik ma wątpliwości, czy te zmiany będą obejmować stawki opłat za parkowanie.