Wieloletnia oczekiwana renowacja amfiteatru w Kołobrzegu: poszukiwanie zewnętrznych funduszy na termomodernizację

Wieloletnia oczekiwana renowacja amfiteatru w Kołobrzegu: poszukiwanie zewnętrznych funduszy na termomodernizację

Kołobrzeg od wielu lat dostrzega nieodzowność przeprowadzenia remontu swojego amfiteatru. Mimo że w przeszłości obiekt był wydzierżawiony z nadzieją na przeprowadzenie inwestycji, to wynikające z tego działania zmiany były raczej marginalne i miały charakter krótkoterminowy.

Jednakże, amfiteatr wymaga znacznie więcej – gruntownej przebudowy. Brak funduszy stanowił do tej pory główny powód odkładania tej kosztownej inwestycji. Mimo to, wśród urzędników miejskich zaczyna pojawiać się nadzieja. Miasto chce zdobyć dodatkowe fundusze na termomodernizację pomieszczeń amfiteatru, co byłoby znaczącym postępem, gdyby udało się te środki pozyskać.

W niedalekiej przeszłości miasto planowało przebudowę obiektu wraz z pokryciem widowni dachem. Początkowo przewidywano, że projekt ten pochłonie 55 mln zł, lecz niedługo potem zaczęto mówić o kwocie prawie 30 mln zł wyższej. Miasto nie było w stanie pokryć ani jednej, ani drugiej sumy. Teraz jednak nadzieję dają dostępne programy wspierające termomodernizację obiektów. Aby Kołobrzeg mógł skorzystać z tych programów, musi najpierw posiadać aktualny audyt energetyczny amfiteatru. Z tego powodu, podczas najbliższej sesji Rady Miasta ma zostać podjęta uchwała zmieniająca tegoroczny budżet w ten sposób, aby umożliwić wykonanie potrzebnego audytu.