Darmowa komunikacja miejska w Szczecinie – propozycja Unii Pracy

Darmowa komunikacja miejska w Szczecinie – propozycja Unii Pracy

Po raz kolejny na arenie politycznej Szczecina powraca temat implementacji bezpłatnej komunikacji miejskiej, tym razem z inicjatywy szczecińskiej Unii Pracy. Ruch polityczny ten, zaliczany do grona najstarszych lewicowych ugrupowań w Polsce, aktywny w koalicji z Nową Lewicą i posiadający swojego reprezentanta w Senacie, postuluje o wprowadzenie dwóch darmowych linii autobusowych w centralnej części miasta.

Według reprezentantów Unii Pracy, takie środek mógłby służyć jako testowy, sprawdzający czy bezpłatna komunikacja miejska przyciągnie większą liczbę pasażerów. Michał Peno, lider szczecińskiej frakcji partii, twierdzi, że dwa bezpłatne połączenia autobusowe nie wpływają znacząco na budżet miasta. W jego opinii, taka inicjatywa mogłaby również stanowić ciekawy eksperyment społeczny oraz dobrą podstawę do wprowadzenia stref czystego transportu.

Peno wyraził również życzenie, żeby częstotliwość kursowania darmowych linii pozostała bez zmian, a ich trasa prowadziła przez centrum miasta. To umożliwiłoby stwierdzenie, czy takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla mieszkańców.

Unia Pracy zwraca ponadto uwagę na problematyczną sytuację komunikacyjną w miejscach objętych remontami, takich jak np. teren wokół remontowanej alei Powstańców Wielkopolskich. Aktywiści sugerują, że miasto powinno wprowadzić darmowe linie zastępcze kursujące na obszarach objętych pracami remontowymi. Zdaniem Peno, byłoby to ładnym gestem ze strony władz miasta oraz sposobem na zniechęcanie do korzystania z samochodów tam, gdzie ruch jest utrudniony.

Unia Pracy wysłała już petycję w tej sprawie do szczecińskiego Urzędu Miasta.