Oczekujemy ofert na przekształcenie ulicy Emilii Plater w Szczecinie w przestrzeń bezpieczną i ekologiczną

Oczekujemy ofert na przekształcenie ulicy Emilii Plater w Szczecinie w przestrzeń bezpieczną i ekologiczną

Kandydaci do realizacji projektu mają czas do 9 sierpnia, by złożyć swoje propozycje dotyczące zmian na ulicy Emilii Plater w Szczecinie. Obszar objęty projektem rozciąga się od ulicy Sczanieckiej do Firlika. Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie nie tylko stworzenie projektu zmian, ale również ich implementację, a na cały proces zostanie mu przyznane dwa lata.

Zakres prac obejmuje wiele aspektów, takich jak budowa i przebudowa dróg, chodników oraz miejsc parkingowych i zjazdów. – Mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. Inne elementy to instalacja sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogowego i systemu odwodnienia. W ramach modernizacji sieci miejskich przewiduje się także rekonstrukcję sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnych, a także sieci wodociągowej. Ponadto, planowane są regulacje studzienek i wpustów deszczowych, a także wprowadzenie elementów małej architektury i zagospodarowania terenów zieleni.

Projekt uwzględnia także konstrukcję parkingu, który pomieści 159 pojazdów i będzie zlokalizowany za linią zabudowy, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Firlika. Dostęp do niego będzie możliwy od strony ulicy E.Plater. Ponadto przystanki komunikacji miejskiej zostaną wyposażone w cztery nowe wiaty, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 otrzymają nowe sygnalizacje na pobliskim przejściu dla pieszych. Projekt obejmuje również posadzenie 29 nowych drzew.

Wybór oferty nie będzie oparty wyłącznie na koszcie (60 procent), ale także na czasie gwarancji (40 procent), który powinien wynosić od 60 do 72 miesięcy.

Dopilnowanie prawidłowego przebiegu inwestycji leży w gestii spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a suma przeznaczona na jego realizację wynosi 8 milionów złotych.