Projekt „Zrobione w Szczecinie” rozpoczyna kolejny cykl zgłoszeń

Projekt „Zrobione w Szczecinie” rozpoczyna kolejny cykl zgłoszeń

Otwiera się następny rozdział dla projektu „Zrobione w Szczecinie”. Ta oznaka wyjątkowości jest dostępna do zdobycia już po raz ósmy, z procesem składania wniosków trwającym do ostatniego dnia sierpnia.

„Zrobione w Szczecinie” to prestiżowa marka, która podkreśla wyjątkowość i atrakcyjność produktów i usług. Znakiem tym, istniejącym od 2018 roku, mogło się poszczycić niemal 120 z ponad 320 podmiotów, które starały się o jego otrzymanie i mogły następnie wykorzystać go w swojej ofercie.

Certyfikat jest przydzielany przez Gminę Szczecin oryginalnym produktom lub usługom dostępnym na rynku szczecińskim, które wyróżniają się wysokim standardem i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku miasta. Celem marki jest promowanie kreatywnych i innowacyjnych działań biznesowych. Dodatkowo, certyfikat „Zrobione w Szczecinie” zwiększa poczucie lokalnej tożsamości oraz lojalności klienta do szczecińskich marek.

Przyznanie certyfikatu jest możliwe dla przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów zlokalizowanych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które oferują swoje produkty na szczecińskim rynku co najmniej od roku przed zgłoszeniem – podkreśla Tomasz Klek, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Wszystkie zgłoszenia są oceniane pod kątem innowacyjności produktów i usług, wysokiej jakości oraz ich lokalnej tradycji.

Mimo, że marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe, to jednak dla przedsiębiorców znaczące są korzyści płynące z możliwości uczestnictwa w kampaniach promocyjnych prowadzonych w Szczecinie oraz umieszczenia logo marki w materiałach informacyjno-promocyjnych.