Neutralizacja niewypału w Szczecinie

Neutralizacja niewypału w Szczecinie

We wtorek około godziny 9:30 przystąpiono do akcji wydobycia niewypału z basenu przeciwpożarowego przy ul. Górnośląskiej. Ze względu na pracy minerskie nie wystąpiła jednak konieczność ewakuacji mieszkańców. Wstrzymany został jedynie ruch na ul. Gdańskiej i odcinku Górnośląskiej, którego zablokowanie nastąpiło o godzinie 10:00.

Niewypał wydobywano z basenu przeciwpożarowego na obszarze Terminalu Gazów Płynnych w Szczecinie. W akcji wzięła udział Grupa Nurków Minerów 8 FOW w Świnoujściu. Cały teren zabezpieczono i ograniczono wstęp dla osób postronnych.

Po wydobyciu niewybuchu ładunek został umieszczony na pojeździe patrolu saperskiego 6 Pułku Inżynieryjnego, a następnie przewieziony na poligon drawski, gdzie zostanie poddany neutralizacji.

Tutaj można przeczytać o neutralizacji niewybuchu na poligonie w Nowej Dębie.

Do akcji włączono również funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej, a także przedstawicieli Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zamknięte dwie ulice i kanał wodny

Na czas prowadzenia działań minerskich zamknięto ul. Gdańską, odcinek ul. Górnośląskiej, odcinek kanału Parnicy dla jednostek pływających, a także obszary wokół potencjalnej strefy rażenia.

Wszystkie firmy prowadzące działalność na tym terenie poinformowano o akcji wydobycia niewypału. Ponadto, każda z nich odpowiedzialna jest także za swoich klientów, którzy na czas prac minerskich nie mogą wyjść na otwarty teren należący do w/w firm.