Kontrowersje wokół tymczasowej hali przy ulicy Energetyków w Szczecinie

Kontrowersje wokół tymczasowej hali przy ulicy Energetyków w Szczecinie

Radni Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina skierowali interpelację do prezydenta miasta, Piotra Krzystka, dotyczącą problematycznej tymczasowej hali położonej przy ulicy Energetyków. Hala została zbudowana w 2011 roku jako rozwiązanie awaryjne, podczas gdy Opera na Zamku była poddawana procesowi przebudowy. W ostatnich miesiącach Marszałek próbował sprzedać tę tymczasową konstrukcję poprzez przetarg, jednak nie znalazł się nabywca.

Hala ta jest oceniana negatywnie przez radną Agnieszkę Kurzawę. Jak twierdzi, obiekt ten psuje widok na miasto, a ponadto nie jest odpowiednio dostosowany do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Kurzawa zwraca uwagę na niedogodności związane z lokalizacją hali – bliskość ruchliwej ulicy powoduje, że odgłosy samochodów i tramwajów zakłócają spektakle odbywające się w namiocie.

Po sprzedaży tymczasowej hali teren przy ulicy Energetyków miałby powrócić pod zarządzanie miasta. Radni partii Prawo i Sprawiedliwość sugerują przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania tej działki. Radny Krzysztof Romianowski podkreśla, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą czego potrzebują w swoim mieście. Apeluje on o dającym im szansę na decyzję co do zagospodarowania miejsca na jednej z głównych arterii wjazdowych do Szczecina.

Od momentu postawienia hali, przez pierwsze cztery lata korzystała z niej Opera na Zamku. Następnie obiekt ten był wynajmowany prywatnym firmom. Aktualnie użytkownikiem namiotu jest Teatr Polski.