Obchody Święta Wojska Polskiego w Szczecinie z udziałem lokalnych władz i 12. Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej

Obchody Święta Wojska Polskiego w Szczecinie z udziałem lokalnych władz i 12. Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej

Czołowi członkowie lokalnych struktur władzy, w towarzystwie sił zbrojnych 12. Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej, wyróżnili się swoją obecnością podczas sobotnich uroczystości będących hołdem dla Wojska Polskiego.

W skład grupy reprezentacyjnej weszli Piotr Krzystek, Zbigniew Bogucki pełniący rolę wojewody zachodniopomorskiego oraz Teresa Kalina, stojąca na czele sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Wśród zebranych znaleźli się również kombatanci.

Uroczystość rozpoczęła się na Jasnych Błoniach przy Pomniku Czynu Polaków, gdzie po intonacji hymnu państwowego zgromadzeni zasłuchali się w przemowę gen. Dariusza Machuli. Następnie przyszedł czas na wystąpienie Michała Jacha, posła i przewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej, który odczytał list napisany przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.

Zbigniew Bogucki wyraził swoje podziękowania dla wszystkich żołnierzy – zarówno obecnych podczas ceremonii, jak i tych wykonujących służbę poza miejscem uroczystości. Wojewoda wspomniał również o bitwie warszawskiej – wydarzeniu, które zapisało się jako „cud nad Wisłą” i jest źródłem Święta obchodzonego 15 sierpnia.

Bogucki przypomniał o tragicznych następstwach II wojny światowej i decyzji podjętych w Jałcie i Poczdamie, które skierowały naszą ojczyznę pod wpływy radzieckie. Wojewoda podkreślał wagę pozostania Polski w strukturach Unii Europejskiej oraz NATO i budowania mocnych sojuszy z innymi państwami, mając na uwadze długą historię krzywd zadanych przez Moskwę.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie idei wspólnotowości i jedności dla budowy silnego państwa. Przypomniał także o niebezpieczeństwie wynikającym z braku zgody narodowej, która uniemożliwia walkę w obliczu zagrożeń.

Odczytano również list od nieobecnego gen. Szymona Koziatka – dowódcy 12. Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej. Uroczystość zakończyła modlitwa ekumeniczna i salwa honorowa.