Planowane wsparcie finansowe dla mieszkańców Szczecina w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Planowane wsparcie finansowe dla mieszkańców Szczecina w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Gmina Miasto Szczecin przygotowuje się do uruchomienia naboru wniosków o dofinansowanie w kontekście programu „Ciepłe Mieszkanie”. W związku z powyższym, osoby, które w przyszłości chciałyby skorzystać z finansowego wsparcia na usunięcie istniejącego pieca, zostały poproszone o wypełnienie specjalnej ankiety. Celem tej inicjatywy jest zdobycie informacji na temat rzeczywistego zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Szczecina.

Program „Ciepłe Mieszkanie” zostanie wprowadzony jak tylko miasto Szczecin pozyska odpowiednie środki finansowe. Inicjatywa ta ma na celu udzielenie wsparcia osobom fizycznym, które posiadają prawne uprawnienia do lokalu mieszkalnego na podstawie prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego. Przewiduje się również udział najemców lokali z zasobu gminnego oraz małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

Program będzie dotyczył tych, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych, znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Proces zbierania anonimowych ankiet potrwa do dnia 30 września 2023 roku.