Zakończenie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim

Zakończenie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim zakończył się proces rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w którym udział wzięło ponad 20 tysięcy absolwentów szkół podstawowych. Rekrutacja ta rozpoczęła się w maju, a koniec cechował godzina 15:00 dnia 21 lipca 2023 roku. Uczniowie mieli możliwość wyboru między liceami ogólnokształcącymi, technikami oraz branżowymi szkołami I stopnia.

Po zakończeniu głównej fazy rekrutacji, po godzinie 15:00 dnia 21 lipca, zostało do obsadzenia 1984 miejsca w łącznie 114 szkołach. Spośród nich, branżowe szkoły I stopnia posiadały 716 wolnych miejsc, licea ogólnokształcące – 578 miejsc, a technika – 690 miejsc. Sytuacja prezentuje się następująco w dwóch największych miastach regionu: w Szczecinie spośród 6000 planowanych miejsc dla 4648 absolwentów szkół podstawowych, przyjęto 5465 uczniów, pozostawiając 535 wolnych miejsc.

Porównując te dane z poprzednim rokiem, liczba miejsc przygotowanych w szkołach ponadpodstawowych wzrosła z 18 495 do 20 366, co stanowi różnicę na plus o 1871 miejsc. Również liczba wolnych miejsc po rekrutacji uzupełniającej wzrosła – o 272 miejsca w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to było ich tylko 1712.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone o godzinie 15:00 dnia 9 sierpnia 2023 roku.