Postępy w budowie infrastruktury parkingowej przy stacji SKM Łasztownia

Postępy w budowie infrastruktury parkingowej przy stacji SKM Łasztownia

Prace budowlane na terenie otaczającym stację Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Łasztownia nieprzerwanie trwają. W okolicach ulicy Heyki zlokalizowany jest nowo wybudowany parking, który jest już na etapie końcowego umacniania gruntu. Po wykonaniu pałowania, skupiono się na pracach ziemnych mających na celu przygotować teren pod budowę nawierzchni przyszłego placu parkingowego.

Intensywne działania budowlane dotyczące parkingu rozgrywają się również w pobliżu ulicy Kułakowskiego. Szacuje się, że powstanie tam prawie 170 miejsc postojowych, które będą częścią miejskiego parkingu usytuowanego obok stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Niebuszewo.

Nieustannie prowadzone są prace związane z kształtowaniem fragmentu placu parkingowego. Już teraz można zaobserwować elementy podbudowy oraz układane nawierzchnie miejsc do parkowania. Zamontowano również część słupów oświetleniowych. Bez przerwy toczą się także prace związane z tworzeniem systemu kanalizacji deszczowej i pracami elektrycznymi.