Przetarg na atrakcyjne działki przy ul. Hangarowej

Przetarg na atrakcyjne działki przy ul. Hangarowej

Jedna z trzech początkowo dostępnych nieruchomości znajdujących się na ulicy Hangarowej, o powierzchni 29 tysięcy metrów kwadratowych, znalazła już swojego nabywcę. Pozostałe dwie, nieco mniejsze działki o metrażu wynoszącym odpowiednio 26 i 21 tysięcy metrów kwadratowych, zostaną wystawione do przetargu ponownie.

Za działkę o powierzchni 26 tysięcy metrów kwadratowych, potencjalny kupiec musi liczyć się z wydatkiem rzędu co najmniej 8,1 miliona złotych netto. W przypadku nieruchomości o powierzchni 21 tysięcy metrów kwadratowych, cena wywoławcza to suma 6,58 miliona złotych netto. Te kwoty są identyczne jak w poprzednich rundach przetargowych.

Możliwość budowy budynków mieszkalnych na tych działkach jest wykluczona. Uchwała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwala na realizację inwestycji usługowych, produkcyjnych i magazynowych. Przewidziane jest również miejsce na parking, jednak nie jest dopuszczalna realizacja stacji benzynowej.

Wśród dopuszczalnych typów działalności na tym terenie znalazły się: usługi rzemieślnicze, produkcja usługowa, obsługa administracyjna i biznesowa, handel w obiektach o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 400 metrów kwadratowych, gastronomia, usługi hotelowe, logistyka, transport oraz specjalistyczne działania niewytwarzające. Zabrania się natomiast składowania oraz obróbki surowców, materiałów, wyrobów lub urządzeń na otwartym terenie.

Przetargi na zakup obu działek zostaną przeprowadzone oddzielnie 29 listopada o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta, w sali obrad Rady Miasta.

Jedną z sąsiadujących nieruchomości zakupiła wcześniej firma Toyota Kozłowski – dealer samochodowy dobrze znany w regionie.