Ucieczka z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie. Nastolatki wykorzystują zaniedbania

Ucieczka z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie. Nastolatki wykorzystują zaniedbania

Na początku, to portal Onet jako pierwszy podał informacje o dramatycznym incydencie, który miał miejsce w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym (OOW) w Szczecinie. Grupa młodzieży, wykorzystując moment nieuwagi personelu, sforsowała mur placówki i udało im się zbiec. Choć część z nich została już schwytana, nadal pozostaje pewien odsetek osób na wolności. Dane wskazują, że minimalna liczba uciekinierów wynosi 5.

Całe wydarzenie miało miejsce 26 sierpnia bieżącego roku. Co istotne, zarówno sam akt ucieczki, jak i niszczenie muru obiektu zapewne mogły mieć miejsce jedynie wówczas, gdy placówka była pod opieką personelu OOW. Kontrowersyjny incydent sprowokował natychmiastową reakcję Ministerstwa Sprawiedliwości, które podjęło decyzję o przeprowadzeniu kontroli w ośrodku.

Z informacji uzyskanych przez Onet wynika, że nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy wychowankowie zostali pozostawieni bez odpowiedniej opieki. Kadra ośrodka jest niewystarczająca, a obowiązki dyżurnego często spoczywają na barkach mniej doświadczonych wychowawców.

Jak wynika z relacji portalu, miejsce sforsowania muru jest łatwo identyfikowalne. W betonowej konstrukcji od strony ogródków działkowych widoczna jest duża dziura, tymczasowo załatana blachą. Na murze można również dostrzec kilka innych pęknięć.

Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wynika jednak, że dyrekcja ośrodka podjęła odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim, pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie placówki. Wszystkie niezbędne dokumenty ochronne zostały odpowiednio przygotowane, w tym plan ochrony. Kontrola nie wykazała żadnych zaniedbań ani nieprawidłowości w zakresie stanu zabezpieczenia techniczno-ochronnego, czyli stanu technicznego ogrodzenia – mówi cytowany przez Onet przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowy audyt ośrodka ma zostać przeprowadzony w najbliższym czasie.

Warto zauważyć, że jeszcze niespełna rok temu Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie pełnił funkcję schroniska dla nieletnich. Placówka przeszła jednak przekształcenia, które weszły w życie w ubiegłym roku. Obecnie trafiają tu młodzież o wysokim stopniu demoralizacji.