Etap kwalifikacji dla kandydatów do służby w Straży Granicznej teraz również w Szczecinie

Etap kwalifikacji dla kandydatów do służby w Straży Granicznej teraz również w Szczecinie

Właśnie wprowadzono nowe ułatwienia dla aspirujących do służby w Straży Granicznej z województwa zachodniopomorskiego. Od października, pierwsza faza procesu kwalifikacyjnego może być przeprowadzana w placówce Straży Granicznej w Szczecinie, co stanowi istotne udogodnienie dla kandydatów z tego regionu.

Proces rekrutacyjny do morskiego oddziału Straży Granicznej składa się z dwóch etapów. Wcześniej, kandydaci musieli podróżować do Komendy MOSG w Gdańsku na każdą z tych faz. Obecnie, jednak, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mają możliwość przejścia pierwszego etapu w Szczecinie. W lokalnej placówce Straży Granicznej, dokumenty podane przez kandydatów są sprawdzane, a specjalna komisja przeprowadza z nimi rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci także poddawani są testom psychologicznym i psychofizjologicznym (tzw. wariograf).

Drugi etap obejmuje rozwiązywanie testów z zakresu wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, egzamin z sprawności fizycznej i kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Ten etap przeprowadzany jest w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Po zakończeniu tych testów, kandydaci są skierowywani na komisję lekarską, która ocenia ich zdolność do służby.

Straż Graniczna oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Kandydaci mogą aspirować do ról takich jak ekspert ds. fałszerstw dokumentów, specjalista ds. migracji, członek załogi jednostki pływającej, pirotechnik czy przewodnik psów służbowych. Praca w Straży Granicznej daje też okazję do międzynarodowej współpracy, jak to ma miejsce w Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówce w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wysyłane są patrole polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów. To również szansa na udział w misjach zagranicznych.