Modernizacja i rozbudowa Portu Szczecin: postęp prac na poziomie 70%

Modernizacja i rozbudowa Portu Szczecin: postęp prac na poziomie 70%

W obszarze Portu Szczecin, dokładniej w Kanale Dębickim, intensywnie prowadzone są prace związane z tworzeniem dwóch nowych nabrzeży oraz modernizacją dwóch już istniejących. Dodatkowo, kanał jest poddawany procesowi pogłębiania i poszerzania. Te działania stanowią część pierwszego etapu inwestycji, której realizację zarządza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ).

Obecny stopień zaawansowania prac w ramach pierwszego etapu inwestycji wynosi 70%. Prace budowlane obejmują stworzenie dwóch nowych nabrzeży – Norweskiego i Duńskiego – oraz modernizację nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, które razem dają łączną długość 1000 m. Projekt modernizacji został podzielony na cztery etapy.

Na terenie nabrzeża Czeskiego zakończono już wbijanie stalowych pali w grunt oraz prace żelbetowe i torowe. Natomiast po drugiej stronie Kanału Dębickiego trwają prace związane z budową nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. Te dwa nabrzeża tworzą razem odcinek o długości 1080 m, który znajduje się na wyspie Ostrów Mieleński. Na pierwszym z nich powstała już szczelna ścianka o długości 300 m, podczas gdy na drugim – o długości 778 m.