Prace modernizacyjne na Placu Zwycięstwa – nowa nawierzchnia od poniedziałku

Prace modernizacyjne na Placu Zwycięstwa – nowa nawierzchnia od poniedziałku

Z dniem 23 października, czyli najbliższym poniedziałkiem, rozpoczynają się prace związane z układaniem nowej nawierzchni bitumicznej na jezdniach w okolicy Placu Zwycięstwa. Aby jak najmniej zakłócać ruch uliczny, prace te będą przeprowadzane głównie w późnych godzinach popołudniowych i nocnych, mniej więcej od godziny 19:00 do 5:00 rano. Końcowe tempo prac oraz termin ich zakończenia będą uzależnione od panujących warunków pogodowych, choć wykonawca zakłada kontynuowanie robót przez cały nadchodzący tydzień.

Planowane prace obejmują nie tylko samą przebudowę nawierzchni, ale także reorganizację układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do skrzyżowania z ulicą Krzywoustego, z myślą o stworzeniu wspólnych pasów dla tramwajów i autobusów. W ramach prac zostaną również zmodernizowane perony przystankowe przy północnym wjeździe na skrzyżowanie Brama Portowa, a także powstanie nowy przystanek tramwajowy na Placu Zwycięstwa, przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i ulicą Krzywoustego, skierowany w stronę placu Kościuszki.

Prace obejmują również modernizację nawierzchni chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą miejską, przebudowę oraz montaż nowych urządzeń sygnalizacji świetlnej, a także modernizację sieci trakcyjnej tramwajowej i systemu sterowania rozjazdami. Planowane jest także zaktualizowanie oświetlenia ulicznego oraz instalacja elementów małej architektury miejskiej. Niewykluczone jest również zagospodarowanie terenów zielonych w tej okolicy.

Wszystko to jest częścią większej inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, która obejmuje także przebudowę śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Szacowany koszt obu tych projektów wynosi ponad 80 mln zł brutto, z których około 40 mln zł brutto to koszty przebudowy Placu Zwycięstwa.