Proces oczyszczania Jeziora Słonecznego po zanieczyszczeniu – plan działania Wód Polskich

Proces oczyszczania Jeziora Słonecznego po zanieczyszczeniu – plan działania Wód Polskich

Z niepokojem obserwujemy skutki niedawnego zanieczyszczenia Jeziora Słonecznego. Ostatnie badania przeprowadzone przez Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie wykazały obecność cynku i żelaza zarówno w jeziorze, jak i rzece Bukowej. Zważywszy na powagę sytuacji, Wody Polskie planują podjąć konkretne kroki, by skutecznie usunąć zanieczyszczenia – jedną z rozważanych opcji jest użycie koagulantu, a drugą – wypompowanie wody z Jeziora Słonecznego.

Michał Ruczyński, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, objaśnia, że wykorzystanie koagulantów polegałoby na wywołaniu reakcji pomiędzy rozpuszczalnymi związkami metali i specjalnym odczynnikiem strącającym. To prowadzi do powstania nierozpuszczalnych cząsteczek, które następnie można odseparować od oczyszczonego ścieku poprzez proces flokulacji i sedymentacji.

Jeśli chodzi o drugą opcję, czyli wypompowanie wody z Jeziora Słonecznego, obecnie jest ona jeszcze rozważana przez RZGW w Szczecinie. W celu wyboru odpowiedniego produktu strącającego prowadzone są dodatkowe badania wody, które mają na celu dokładne zrozumienie skali zanieczyszczenia. Specjaliści z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie są zaangażowani w te prace.

Prawdopodobnym źródłem zanieczyszczenia jest spływ substancji z miejsca niedawnego pożaru hali przemysłowej przy ulicy Spółdzielców w Mierzynie, który miał miejsce nocą z niedzieli na poniedziałek. Znalazła tam siedzibę firma produkująca konstrukcje stalowe. W związku z tym Gmina Dobra nakazała przedsiębiorcy zajmującemu ten teren podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej zakładowej oraz sieci odprowadzającej wodę deszczową.

Na czas do rozwiązania problemu Straż Pożarna zastosowała korki pneumatyczne, aby zablokować przepływ wody w dwóch studzienkach kanalizacyjnych znajdujących się w pobliżu miejsca pożaru. Przepust rzeki Bukowej przy ulicy Europejskiej jest również kontrolowany, do czasu uzyskania pełnych wyników badań. Zostało również wydane ostrzeżenie o niezbliżaniu się do Jeziora Słonecznego, rzeki Bukowej i cieku Wierzbak.